De Kerken

Luchtfoto van Geerestein 

Helaas tijdelijk niet uitvoerbaar.

Maandsluiting

Door de vier kerken uit Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel, te weten, de Hervormde Gemeente Gouderak, de Gereformeerde Kerk, de Hersteld Hervormde Kerk en de Hervormde Gemeente wordt op de laatste vrijdag van elke maand een maandsluiting gehouden.

Dit vindt plaats in Centrum Geerestein en vangt aan om 16.00 uur en duurt een klein uur. Er wordt gezongen, gebeden en er wordt een meditatie gehouden over een Bijbelgedeelte. Iedereen is van harte welkom. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met

W. Stougie. tel: 0180-684350


Koffieochtenden

Iedere derde woensdagmorgen van de maand organiseert de Hervormde Gemeente van de Dorpskerk en de Oosterkerk een koffieochtend in Centrum Geerestein van 10.00 - 11.30 uur voor alle senioren in Ouderkerk. Vanaf kwart voor 10 is er een ontvangst met koffie of thee. We beginnen met het zingen van een psalm, gevolgd door gebed en het lezen van een stukje uit de bijbel. Daarna uitleg over het stukje uit de bijbel en gaan we het met elkaar over denken. Na de grote pauze sluiten we af met liederen en gedichten. Als u thuis opgehaald en weer terug gebracht wilt worden kunt u contact opnemen met

Mw M. Kleibeuker - De Jong, tel: 0180-681580

Mw M. van Tuyl - Verkade, tel: 0180- 681526