Stichting Tref.Geerestein
Enige activiteiten binnen Geerestein worden weer opgestart (zie maandprogramma)

Welkom op de website van Stichting Tref.Geerestein.

Deze website is opgesteld door Stichting Tref.Geerestein.

In oktober 2014 bleek dat Zorgpartners zich per januari 2015 terug zou trekken als dienstverlener op het gebied van welzijn en zorg in Geerestein. Dit betekende dat de activiteiten en het verenigingsleven niet meer door Zorgpartners aangestuurd zouden gaan worden.

Om dit op te vangen heeft Zorgpartners tijdens een openbare info middag gevraagd of er vrijwilligers waren die zich wilden inzetten om de activiteiten en het verenigingsleven te continueren. Na een aantal vergaderingen met Zorgpartners is de bewonerscommissie ontstaan.

Daar na de oprichting bleek dat in een bewonerscommissie alleen bewoners mogen zitten, is er naast de bewonerscommissie, een stichting opgericht met de naam "Stichting Tref.Geerestein". De bewonerscommissie behartigt de belangen van de bewoners en Stichting Tref.Geerestein organiseert de activiteiten en verenigingen voor alle 55+ uit Ouderkerk.

De bewonerscommissie en Stichting Tref.Geerestein bestaan uit een aantal zeer enthousiaste vrijwilligers.

Bewonerscommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Kees Glerum
 • Patricia Druiventak
 • Olga Verburg
 • Yvonne Vloemans

Stichting Tref.Geerestein bestaat uit de volgende personen:


 • Yvonne Vloemans     (Voorzitter)
 • Adrie Vis.                   (Penningmeester)
 • Corry Evengroen       (Secretaris)
 • Aad van der Plaat.     (Publicaties)
 • Gijs Schenk.               (Coördinator vrijwilligers en werkgroepen)
 • Ina van der Wal.         (Coördinator Balie/verhuur)

Stichting Tref.Geerestein wil de activiteiten, die voorheen door Zorgpartners werden georganiseerd, continueren en uitbreiden.

Het doel van onze activiteiten is:

 • De mogelijkheid bieden om onderling contact te leggen
 • Ontspanning te bieden
 • Culturele activiteiten te ontplooien
 • Ontwikkeling in sociaal, lichamelijk en/of geestelijk opzicht

Wij streven ernaar:

 • Een mooi ontspanningsprogramma samen te stellen
 • De diverse verenigingen levendig te houden
 • Praktische diensten te bieden

Wij durven dit aan omdat wij ons gesteund weten door vele vrijwilligers, waarvan wij weten dat het voortbestaan van Geerestein hen na aan het hart ligt.